Werkgroep, commissie, sectie etc. Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit (AMSM)

Symposium Moedersterfte

Op donderdag 16 maart 2023 organiseert de Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit (AMSM), het symposium “Maternal Mortality in the Netherlands and beyond” over de recente ontwikkelingen en inzichten in moedersterfte in Nederland en internationaal. Doel van het symposium is om kennis uit…