Stuur zwangeren en pasgeborenen met klachten naar het ziekenhuis!

28 maart 2020

Uit het land komen signalen dat zwangeren en/of pasgeborenen met serieuze klachten relatief laat in het ziekenhuis komen. Dit lijkt direct gerelateerd aan zorgen over Corona, waardoor patiënten niet bezocht worden, dan wel niet worden doorverwezen.

Voorbeelden:

–       Een zwangere met al 2 weken klachten die, in verband met mogelijke Coronabesmetting, enigszins afgehouden is. Uiteindelijk opname met hyperemesis en ernstig gestoorde laboratoriumwaarden.

–       Een zwangere die meermalen contact had met de verloskundige in verband met braken. Ook hier in verband met zorg over Coronabesmetting afgehouden. Uiteindelijk ziekenhuisopname met ernstige pre-eclampsie en leverfalen.

–       Een grauwe pasgeborene werd niet thuis bezocht in verband met zorg over Coronabesmetting. Gevraagd werd een filmpje te sturen. Een dag later ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis.

Dit is zorgelijk. Het kan niet zo zijn dat er zorg van deze kwaliteit geleverd wordt. De zorg voor zwangeren en pasgeborenen moet en kan in het ziekenhuis gewoon gegeven worden.

Huisartsen en verloskundigen ervaren mogelijk een hoge drempel om bij mensen thuis langs te gaan en om patiënten in te sturen. Ditzelfde geldt mogelijk voor de patiënt zelf.

DIT IS ONTERECHT!

De ziekenhuizen zijn bereikbaar en hebben voldoende capaciteit om kwalitatief goede zorg te leveren. Er is geen enkele reden om niet te verwijzen. We willen en moeten voorkomen dat er onnodige slachtoffers vallen.
We adviseren alle leden om contact op te nemen met praktijken binnen hun VSV om dit punt te bespreken. Ook adviseren wij het informeren van de huisartsen in uw regio.

Specifiek zoeken?