Strong Babies – wetenschappelijke subsidieronde onderzoek vroeggeboorte

23 maart 2023

Persbericht
Nu open: wetenschappelijke subsidieronde onderzoek vroeggeboorte

Deze zomer reikt Strong Babies nieuwe projectfinancieringen uit. Het gaat om drie
persoonsgebonden beurzen van elk € 10.000,-. Ben je een onderzoeker met een eigen
onderzoek gericht op vroeggeboorte? Dien dan voor 1 april 2023 een aanvraag in.
Alle onderzoek vormen zijn welkom: klinisch, translationeel en basaal wetenschappelijk
onderzoek, mits het voldoet aan de Strong Babies Financieringsvoorwaarden. Maak
voor het indienen van een aanvraag gebruik van de standaard aanvraagformulieren.
Deze vind je samen met de Financieringsvoorwaarden op Voor onderzoekers – Strong Babies

Aanvraagprocedure en meer informatie
Je kunt tot 1 april een aanvraag indienen. Aanvragen die 1 april of later binnenkomen,
worden niet meer in behandeling genomen. De aanvragen worden getoetst door de
Wetenschappelijke Raad (WR) en het Wetenschappelijk bestuur van Strong Babies. Op
basis van deze toetsing neemt het bestuur van Strong Babies een besluit over
financiering van bijdragen aan projecten. Uiterlijk 6 juni 2023 krijg je bericht of de
aangevraagde financiering al dan niet wordt toegekend. Heb je vragen over deze
beurs? Neem dan contact op via wetenschap@strongbabies.nl.

Strong Babies financiert wetenschappelijk onderzoek in de verloskunde en
neonatologie.
Door te investeren in onderzoek gericht op vroeggeboorte wil Strong Babies zorgen
voor meer kennis over de oorzaken, gevolgen en behandeling van vroeggeboorte.
Strong Babies is een stichting met ANBI status en CBF erkenning.

 

Specifiek zoeken?