Statement integrale geboortezorg gericht aan Tweede Kamer

31 maart 2022

Op 29 maart jl. stuurden wij als NVOG samen met BO geboortezorg, NVK en NVZ een brief aan de Tweede Kamer waarin wij de politiek en alle belanghebbenden oproepen om in gesprek te gaan over de geboortezorg en om feiten van fabels te scheiden en afspraken te maken om de samenwerking aan goede geboortezorg weer op het juiste spoor te krijgen.

Als NVOG zien wij al langere tijd dat het debat enorm verhard en dat er fabels worden geuit die schadelijk zijn. Voor de zwangeren om wie het gaat en voor de zorgprofessionals die dagelijks met hart en ziel werken voor de beste zorg voor zwangeren en hun baby. Het zaait verwarring en onnodige onrust en draagt niet bij aan de kwaliteit van zorg.

Geen enkele partij wil dat de eerstelijns verloskundige ophoudt te bestaan. In tegendeel. Eerstelijns verloskundigen zijn enorm belangrijk en expert op het gebied van fysiologie. Wij denken dat we elkaar als beroepsgroep – ieder vanuit onze eigen expertise – kunnen versterken door veel meer als één team samen te werken. Als je bedenkt dat 90% van de zwangeren start bij de eerstelijns verloskundige en 83% van de vrouwen die voor het eerst zwanger zijn uiteindelijk in het ziekenhuis (tweede lijn) bevalt. Dan is het werken vanuit één team niet meer dan logisch. We zien in de huidige integrale geboortezorg organisaties (IGO’s) dat dit leidt tot de gewenste verschuiving van de tweede naar de eerste lijn en tot kwaliteitsprojecten die anders niet van de grond waren gekomen. Dát is waar integrale geboortezorg om gaat: de zwangere en haar keuzevrijheid centraal!

Brief aan Tweede Kamer statement geboortezorg BO, NVK, NVOG, NVZ

Specifiek zoeken?