Squamous Epithelial Lesions of the Vulva – Proefschrift

Op 4 November 2021 heeft Shatavisha Dasgupta, researcher bij Erasmus MC haar PhD proefschrift met als titel Squamous Epithelial Lesions of the Vulva: Refining histological diagnostic criteria and exploring biomarkersverdedigd.

PhD Promotor: Prof. dr. Folkert J. van Kemenade
PhD Co-promotor: dr. Senada Koljenović

Samenvatting 

De meerderheid van de vulvaire laesies ontstaan in het bekledende plaveiselepitheel. Dit proefschrift gaat over de pathologische aspecten van benigne, pre-maligne en ook maligne plaveiselcel laesies van de vulva. In hoofdstuk 2 constateren we dat laag-risico (LR)-HPV’s laesies kunnen produceren die histologisch kunnen lijken op vulvaire verruca seborrheoica zonder kenmerken van HPV-cytopathie. In de hoofdstukken 4-6 probeerden we histologische diagnostische criteria van het gedifferentieerde vulvaire intra-epitheliale neoplasie (dVIN), de precursor laesie van HPV-ongerelateerd vulvair plaveiselcelcarcinoom (VPCC), te verfijnen. We identificeerden de histologische kenmerken van dVIN die reproduceerbaar konden worden geïdentificeerd door pathologen uit verschillende (academische en niet-academische) centra. Bovendien hebben we vastgesteld dat verhoogde expressie van cytokeratine 17 (CK17) en SRY-box 2 (SOX2) sterk correleert met de diagnose van dVIN, en concludeerden dat beide markers bij gebruik in een panel, samen met p53, de beoordeling van dVIN kunnen verbeteren.

Daarnaast hebben we in hoofdstukken 7-8, met het oog op het identificeren van nieuwe biomarkers voor vulvaire (pre) maligniteiten van potentieel diagnostisch, prognostisch of therapeutisch belang, openbaar beschikbare genexpressie-datasets geanalyseerd en genoombrede methyleringssequencing uitgevoerd op VPCC en normale vulvaire weefsels.