Kennisoverdracht

Visiedocument

In 2019 is als vervolg op onderstaande speerpunten het Visiedocument ‘Gynaecoloog 2025’ uitgebracht en heeft de VAGO het Visiedocument VAGO ‘Gynaecoloog 2025 – De Opleiding’ ontwikkeld.

Speerpunten NVOG

In vervolg op het beleidsplan 2011-2015 heeft het NVOG-bestuur in 2014 de volgende missie omarmd:

‘De beste zorg leveren aan iedere vrouwen in elke levensfase’

Vanuit deze missie zijn drie speerpunten gekozen:

1. Implementatie kwaliteitscirkel. Van kennislacune naar succesvolle zorgimplementatie
2. Focus op patiëntparticipatie
3. De toekomst van de zorg en de rol van de gynaecoloog

Beleidsplan 2011-2015

Eind 2010 presenteerde het NVOG-bestuur onder de titel ‘Vanzelfsprekende Kwaliteit‘ het beleidsplan voor de jaren 2011 tot 2015.

Inventarisatie implementatie uitkomsten zorgevaluaties

– Eindrapportage ‘Inventarisatie implementatie uitkomsten zorgevaluaties’
– Rapportage ‘Rondmaken van de kwaliteitscyclus’; inventarisatie implementatie uitkomsten zorgevaluaties