Speerpunten NVOG

Het bestuur van de NVOG heeft een aantal jaren geleden de volgende missie omarmd:

‘De beste zorg voor vrouwen in elke levensfase tot leven brengen’

Vanuit deze missie zijn drie speerpunten gekozen, die deels in voorgaande jaren in gang zijn gezet en waar in 2018 de volle vaart achter wordt gezet:

  1. Implementatie kwaliteitscirkel. Van kennislacune naar succesvolle zorgimplementatie.
  2. Focus op patiëntparticipatie.
  3. De toekomst van de zorg en de rol van de gynaecoloog.

Visiedocument

In 2019 is als vervolg op de speerpunten van de NVOG het Visiedocument ‘Gynaecoloog 2025’ uitgebracht en heeft de VAGO het Visiedocument VAGO ‘Gynaecoloog 2025 – De Opleiding’ ontwikkeld.