Werkgroep/SIG Endometriose

De werkgroep is in 2011 opgericht en heeft de volgende doelen:

  • kennis en de belangstelling voor endometriose te verbreden
  • samenwerking bevorderen tussen:
    • gynaecologen met belangstelling voor endometriose
    • gynaecologen en andere disciplines, internationale verenigingen en patiëntenverenigingen

Ook willen wij eenduidigheid van de behandeling van endometriose bevorderen en zetten wij ons in voor het ontwikkelen van richtlijnen en voorlichtings- en preventieprogramma’s.
Wij organiseren jaarlijks een Ledenvergadering, voorafgegaan door een symposium. Daarnaast was endometriose in 2022 het onderwerp van de Landelijke Opleidingsdagen voor de AIOS (LOD) en leveren wij regelmatig een bijdrage aan de pijlerdagen van de Pijler Gynaecologie en de Pijler Voortplantingsgeneeskunde tijdens het Gynaecongres.

Wilt u lid worden van de Werkgroep/SIG Endometriose? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.

Interessante links