Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie (WPOG)

De Werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie (WPOG) heeft de volgende doelen:

  • kennis, onderwijs en onderzoek bevorderen op het gebied van de psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie
  • bijdrage leveren aan protocollen en richtlijnen in dit gebied evenals aan de opleiding tot gynaecoloog
  • eigenaar zijn van de richtlijnen in de psychosomatiek van de obstetrie en gynaecologie
  • belang van de psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie uitdragen en waarborgen
  • betrokken zijn bij maatschappelijke aspecten in dit veld

Wij organiseren twee keer per jaar bijeenkomsten waar belangrijke onderwerpen op dit gebied ter sprake worden gebracht. Daarnaast zijn we het kenniscentrum voor de NVOG op het gebied van psychosomatiek in de obstetrie en gynaecologie.

Wilt u lid worden van de WPOG? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.

De WPOG heeft een eigen website met aanvullende informatie; www.wpog.nl