Werkgroep Infectieziekten

De Werkgroep Infectieziekten heeft de volgende doelen:

  • het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek over de aard, de preventie, de diagnostiek en de behandeling van infecties
  • het verbreiden van de kennis van en de belangstelling voor dit onderdeel van het specialisme obstetrie en gynaecologie

De werkgroep wil de samenwerking bevorderen van geïnteresseerde gynaecologen met betrokken instanties in Nederland (SOA stichting e.d.) en met internationale organisaties, zoals de European Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology (ESIDOG) en de International Society for Infectious Diseases in Obstetrics and Gynaecology (ISIDOG).

Wilt u lid worden van de Werkgroep Infectieziekten? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.