Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE)

De Werkgroep Gynaecologische Endoscopie en minimaal-invasieve chirurgie (WGE) heeft binnen de NVOG als doel het bevorderen van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van minimaal-invasieve chirurgische technieken voor de behandeling van gynaecologische aandoeningen.
De WGE werkt nauw samen met nationale en internationale zusterorganisaties, waaronder de European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) en de American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL). De Dutch Gynaecologic Robot Society (DGRS) is onderdeel van de WGE.

Wilt u lid worden van de WGE? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.

De WGE heeft een website met aanvullende informatie WGE | Werkgroep Endoscopie Gynaecologie. Deze website dient tevens als informatiebron en platform voor uitwisseling van persoonlijke klinische ervaringen op het gebied van de minimaal-invasieve gynaecologische chirurgie.

Extra informatie over de Nederlandse Gyneacologische Registratie: