Werkgroep Adhesiepreventie

De Werkgroep Adhesiepreventie heeft tot doel de awareness, incidentie, complicaties (en daarmee samenhangende kosten) ten gevolge van postoperatieve adhesies te reduceren en richtlijnen op te stellen die moeten leiden tot ‘best practice’ binnen het specialisme gynaecologie.

Wilt u lid worden van de Werkgroep Adhesiepreventie? Aanmelden kan via Werkgroeplid worden.