SOP Remifentanil

Document SOP Remifentanil; dit betreft een stappenplan voor het gebruik van Remifentanil PCA als methode van pijnstilling op de verloskamers zoals verzocht door de IGZ en zoals opgesteld door de werkgroep ingesteld door de besturen van de NVA, NVOG, KNOV en NVZA. Dit document dient beschouwd te worden als een handvat voor een lokaal protocol en geeft kaders aan voor scholing van personeel en verantwoord gebruik van Remifentanil PCA. Het kan worden beschouwd als een addendum bij de richtlijn “medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling”.

Het document heeft vooralsnog niet de status van een protocol. Daarvoor dient eerst de multidisciplinaire richtlijn “pijnbehandeling  tijdens de bevalling” herzien te worden. De werkgroep is van mening dat deze revisie op korte termijn moet worden gestart.

Tot die tijd kunt u dit document gebruiken als leidraad voor uw lokale protocol.

Klik hier voor Standard Operating Procedure (SOP) Remifentanil Patient-Controlled-Analgesia (PCA)
Klik hier voor de Literatuurlijst SOP Remifantanil
Klik hier voor de Checklist SOP Remifantanil

Klik hier voor:
ketenrichtlijn geboortezorg asielzoeksters december 2016
Bijlage 1 bij ketenrichtlijn geboortezorg Asielzoekers zwangerschapsverklaring voor COA en GCA 2016
Bijlage 2 bij ketenrichtlijn geboortezorg Coördinatie zwangere asielzoeksters
Bijlage 3 bij ketenrichtlijn geboortezorg Asielzoekers uitwerking laaggeletterdheid 2016
Bijlage 4 bij ketenrichtlijn Asielzoekers vervoer asielzoekers onder behandeling verloskundig zorgverlener
bijlage 5 bij ketenrichtlijn geboortezorg asielzoeksters afspraken ketenpartners over waterpokken en rode hond
Bijlage 6 bij ketenrichtlijn geboortezorg QA MRSA screening 2016