Stand van zaken richtlijnen gynaecologische oncologie 2022

februari 2022

In navolging op de revisie van de richtlijnen is er in 2021 een nieuwe aanvraag gedaan bij SKMS voor de financiering van revisie van 15 modules.
Het gaat hierbij om diverse richtlijnen: ovarium-, cervix-, vulva-, niet epitheliaal ovarium-, endometriumcarcinoom en om de volgende onderwerpen: diagnostiek, chirurgisch behandeling, aanvullende behandeling, follow-up en recidief.

De expertgroepen zijn in opstart om de uitgangsvragen te formuleren. Deze uitgangsvragen komen lans de WOG leden ter aanvulling.

De richtlijnen zijn in het rapport revisie gynaecologische oncologische richtlijnen als volgt verdeeld:

  Centrum Voorzitter
Richtlijn Ovariumcarcinoom GOZON (Nijmegen, Maastricht, Eindhoven) Jurgen Piek
Richtlijn Endometriumcarcinoom LUMC Cor de Kroon
Richtlijn Cervixcarcinoom Erasmus MC Ramon Smolders
Richtlijn Vulvacarcinoom UMCG Maaike Oonk
Richtijn Niet-epitheliaal ovariumcarcinoom GOZON (Nijmegen, Maastricht, Eindhoven) Anne van Altena