Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

23 maart 2022

Onderstaande tekst wordt frequent bijgewerkt, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 23 maart 2022).

Tot 23-03-2022 zijn in totaal 9746 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. In de periode 1 maart 2020 tot 1 mei 2021 (alle zwangeren met een positieve PCR of antigeen-test) zijn 9315 meldingen gedaan. Grafiek 1 laat het aantal opgenomen zwangeren en zwangeren op de afdeling, OHCC en IC per week zien.

Van de 9746 meldingen, hebben we van 8638 zwangeren aanvullende informatie ontvangen.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus is bekend dat 850 vrouwen antepartum opgenomen gelegen en 72 postpartum. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 473 vrouwen (51%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Honderachtentwintig vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 96 op de obstetrische ‘high care’, waarvan 27 vrouwen ook op de intensive care opgenomen hebben gelegen. Bij 247 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=3703; 45%), koorts (n=2228; 27%) en griepachtige klachten (n=2211; 27%).

Therapie:

In totaal werd bij 261 vrouwen gestart met antibiotica, van de opgenomen zwangeren was dit 172 (18%). Er werd bij 26 zwangeren beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu of remdesivir. Bij 16 vrouwen werd dexamethason toegediend en bij drie tocilizumab en twee sarilumab. Er is bij 279 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 79 een O2 masker gekregen en zijn 58 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 28 ook op de buik beademd zijn en voor zes zwangeren werd gestart met ECMO. Voor een aantal zwangeren wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. In totaal kregen 99 vrouwen zuurstoftherapie tijdens de bevalling.

Partus:

Van 5142 vrouwen hebben we aanvullende gegevens ontvangen over de bevalling Het percentage spontane vaginale bevallingen van vrouwen met Sars-CoV-2 in de zwangerschap was 83%. Er werd een sectio uitgevoerd bij de overige 17%. Van vrouwen met klachten rondom de bevalling, bevielen in 73% vaginaal, 13% middels een primaire sectio en 14% middels een secundaire sectio. In 296 casus werden tekenen van een dreigende vroeggeboorte beschreven. In 7% van de zwangerschappen vond een premature partus plaats (2% 36-37 weken; 5% <36 weken). Voor vrouwen met klachten rondom de bevalling beviel 15% prematuur (3% 36-37 weken; 12% <36 weken). Honderd drieëntachtig zwangeren kregen corticosteroïden toegediend ter foetale longrijping.

Neonataal:

Er zijn 60 vrouwen gemeld waarbij een intra-uteriene vruchtdood heeft plaatsgevonden na eerdere infectie met Sars-CoV-2. We hebben verder informatie ontvangen van 5188 levend geboren neonaten, waarbij 563 neonaten (11%) postpartum opgenomen werden op de afdeling neonatologie. Er zijn zes neonaten postpartum overleden, waarvan bij één neonaat om onbekende reden en bij de overige vijf als gevolg van niet direct aan covid-gerelateerde oorzaken. Er werden 13 neonaten positief getest op SARS-CoV-2, daarvan werden twee neonaten direct post-partum positief getest en één daarvan ook opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie. De overige negen neonaten werden binnen een week na de geboorte positief getest.

Hoe werkt de registratie?

De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis en uit de eerste lijn.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.
Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!
Bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe hebben ontvangen. Aangezien er via NethOSS wekelijks wordt geregistreerd, lopen we iets achter op de actuele situatie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek 1: aantal opnames op afdeling, OHCC en IC per week

 

Specifiek zoeken?