Rechter steunt mogelijkheid voor intensieve samenwerking geboortezorg

7 september 2018

Het College van Beroep (CBb) voor het bedrijfsleven heeft op 4 september uitspraak gedaan over de tarieven voor de geboortezorg. De rechter oordeelt dat experimenten met integrale prestaties in de geboortezorg geoorloofd zijn.

Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelde beroep in tegen de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingevoerde experimentele integrale tarieven. Het fonds vreest namelijk dat zij leiden tot grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen. Clara Wichmann heeft niet aantoonbaar kunnen maken welke problemen dit dan zijn en waar deze problemen zich voordoen, oordeelt het CBb in haar uitspraak.

Deze uitspraak is definitief, het CBb is de eindrechter in deze zaak.

Specifiek zoeken?