Preventieagenda van de Geboortezorg ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’

8 juni 2018

Woensdag 6 juni jl. hebben de samenwerkende Geboortezorg partijen de Agenda voor de Geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ aangeboden aan minister Bruins van VWS. In deze Preventieagenda van de Geboortezorg geven de deelnemende geboortezorgpartijen in het College Perinatale Zorg (CPZ) aan hoe de geboortezorg vanuit het netwerk, kennis, kunde en relatie met de zwangere, wil en kan bijdragen aan een goede start voor een beter Nederland. De geboortezorg zoekt daarbij de samenwerking met zorg voor jeugd en het sociaal domein.

In de agenda hebben de geboortezorgpartijen geconstateerd dat extra inspanning nodig is om integrale preventie rond zwangerschap en geboorte goed gestalte te geven. Het CPZ heeft een expertgroep, onder leiding van prof. Koos van der Velden, gevraagd te adviseren over preventie in de geboortezorg, wat VSV’s hieraan zouden kunnen bijdragen en hoe het CPZ de VSV’s hierin kan ondersteunen.

In het voorjaar van 2018 heeft de Expertgroep Preventie haar advies uitgebracht. Dit advies is breed en overstijgt de mogelijkheden en rol van CPZ en de samenwerkende partijen in het CPZ. Op het terrein preventie gebeurt al heel veel. Niet alleen in landelijke beleidsontwikkeling (Preventie Akkoord en Kansrijke start), maar ook in regionale initiatieven en op het terrein van onderzoek. Daar waar mogelijk zal de geboortezorg aansluiten bij de bestaande initiatieven.

Specifiek zoeken?