Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties 07-06-2017
Addendum 1 Risico op en gevolgen van early-onset neonatale GBS-infectie
Addendum 2 GBS sneldiagnostiek
Addendum 3 Verschillen tussen de oude GBS-ziekte en de nieuwe richtlijn
Tabel 1a Maternale risicofactoren voor early-onset neonatale infectie (gemodificeerd)
Tabel 1b Klinische symptomen bij een mogelijke early-onset neonatale infectie (gemodificeerd)
Schema 1 Flowchart obstetrisch beleid rondom het voorkomen van een early-onset neonatale infectie
Schema 2 Flowchart neonataal beleid ter preventie of behandeling van een early-onset neonatale infectie