Preventie van cervixcarcinoom middels DNA methyleringsmarkers

Op 5 oktober j.l. heeft Frederique Vink haar proefschrift getiteld ‘Methylation markers for cervical cancer prevention’ verdedigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het proefschrift laat zien dat DNA methyleringsmarkers de screening naar cervixcarcinoom zouden kunnen verbeteren. De onderzochte methyleringstest spoort nagenoeg alle vrouwen met cervixcarcinoom en een groot deel van de vrouwen met ernstige cervicale intraepitheliale neoplasie op. De test zou ingezet kunnen worden als triage test voor HPV-positieve vrouwen en zou op deze manier op termijn cytologie-triage kunnen vervangen.

Daarnaast kan de methyleringstest als secundaire triage test gebruikt worden voor HPV-positieve vrouwen met milde cytologische afwijkingen. Bovendien kan de methyleringstest de gynaecoloog helpen welke vrouwen met een voorloperafwijking wel of niet behandeld zou moeten worden en kan de test mogelijk gebruikt worden als follow-up test na behandeling.

Het proefschrift is online beschikbaar via: https://research.vu.nl/en/publications/methylation-markers-for-cervical-cancer-prevention