Premaligniteiten van de vulva – Webinar

Graag nemen wij u mee in de nieuwe richtlijn over de premaligniteiten van de vulva. De basistekst is aangepast en overzichtelijk neergezet, en daarnaast zijn er een zestal kennishiaten beoordeeld en een module over gemaakt. In deze webinar gaan we op twee modules wat dieper in, nadat we de avond starten met een algemene inleiding over diagnostiek en behandeling van de premaligniteiten.

Locatie: Online via Teams
Datum: Woensdag 16 maart 2022, 19.00-20.30 uur
Aanmelding vóór 15 maart 2022

Programma webinar premaligniteiten van de vulva 16 maart 2022