Portec 4a gesloten

Eind december 2021 is de inclusie periode van de PORTEC-4a studie gesloten.
Het gehele studieteam dankt de vele deelnemende gynaecologische en radiotherapeutische centra voor alle inspanningen voor de PORTEC-4a studie en kijkt uit naar verdere samenwerking in de toekomst.

De PORTEC-4a trial is de eerste gerandomiseerde studie naar de waarde van een geïntegreerd moleculair risicoprofiel om de adjuvante therapie te bepalen bij vrouwen met hoog-intermediair risico endometriumcarcinoom, om zowel overbehandeling als onderbehandeling te verminderen.

Na 5 jaren van inclusie zijn er meer dan 550 evalueerbare patiënten vanuit 9 Europese landen geïncludeerd; de grote meerderheid uit Nederland. Daarnaast zijn 11 grote pathologie laboratoria gevalideerd voor het bepalen van het moleculaire risicoprofiel, waarvan 6 in Nederland. Naar verwachting zullen de resultaten van de trial eind 2024 worden geanalyseerd en gepresenteerd.

Newsletter_PORTEC4a_ no7