Perinatologische zorg in tijden van COVID-19

22 april 2021

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 22 april 2021).

Hieronder volgt informatie over perinatologische zorg in tijden van COVID-19. Het meest recente nieuws staat bovenaan.

Multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en zwangerschap’
Op 9 april jl. is een multidisciplinaire werkgroep geïnstalleerd die zich bezighoudt met het onderwerp ‘COVID-19 en zwangerschap’. In deze werkgroep is naast de NVOG ook de KNOV, NVK, Patiëntenfederatie Nederland, NVA, NVMM en het RIVM vertegenwoordigd. De werkgroep heeft begin mei 2020 een eerste versie van het ‘Standpunt COVID-19 en zwangerschap en bevalling’ uitgebracht. De hoofdstukken 2. Miskraam en 3. Verticale transmissie zijn op 6 augustus 2020 toegevoegd, op 12 januari 2021 en op 19 maart 2021 is het standpunt nogmaals herzien. Klik hier voor de meest recente versie: Standpunt COVID-19 en zwangerschap en bevalling 23-4-2021.
Op 8 januari 2021 is het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ gepubliceerd. Naar aanleiding van de introductie van het COVID-19 Vaccin AstraZeneca is de tekst van het standpunt op 18 februari 2021 aangepast; de adviezen zijn gelijk gebleven. Op 7 april is het standpunt wederom aangepast. In deze versie is als advies opgenomen: ‘De werkgroep beschouwt zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar en/of met een migratie-achtergrond eveneens als risicogroepen met verhoogde kans op een ernstig beloop. De werkgroep adviseert dan ook dat deze vrouwen als ze volgens de vaccinatiestrategie in aanmerking komen, ook in de zwangerschap, zich te laten vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen’.
Op 22 april 2021 is wederom het standpunt aangepast. Opgenomen is nu dat het advies is dat alle zwangere vrouwen zich laten vaccineren en bij voorkeur met een mRNA-vaccin.
Klik hier voor het nieuwe Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed 22 april 2021.

Moeten asymptomatische zwangere vrouwen voor hun bevalling getest worden?
Het Kennisinstituut heeft een versnelde procedure voor Covid-19. Een van de belangrijke vragen en discussiepunten van de afgelopen week was; hoe zwangeren te screenen voor een operatieve ingreep. De voorlopige conclusie is: ‘Er zijn op dit moment geen redenen om asymptomayische vrouwen voorafgaand aan een electieve ingreep (sectio of andere ingreep zoals cerclage) te screenen op SARS-CoV-2.’ Komende week volgt een advies over screenen van asymptomatische personen vanuit de expertisegroep infectiepreventie van de NvMM. Voor meer informatie zie: Screening asymptomatische zwangeren op COVID-19 virus

NVOG-webinar ‘Perinatologische zorg in tijden van COVID-19’
Het NVOG-webinar ‘Perinatologische zorg in tijden van COVID-19’ van 20 april jl. is terug te kijken via de volgende link: https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/
details/webinars#wvwebinars
. Door eenmalig een wachtwoord aan te vragen voor het terugkijken van webinars (https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/
details/webinars#wachtwoordopvragen
), kun je vervolgens alle webinars van de FMS (https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/
details/webinars#federatiewebinars
) en ons webinar (https://vimeo.com/410109640) terugkijken. Voor de antwoorden op de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld, zie het besloten ledengedeelte van de NVOG-website: http://leden.nvog.nl/voorLeden/COVID-19/default.aspx.

Start COVID-19
Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent COVID-19 en het sinds 12-03-2020 ingestelde beleid om niet iedereen meer te testen, hebben we de flowchart aangepast waarin we ook suggesties geven voor het perinataal beleid in afstemming met de NVK/KNOV/RIVM. Ook vind je de link naar het RCOG-document, dat de basis vormt voor het Nederlandse beleid. Verder zijn er veel vragen in de praktijk over het afschalen van verloskundige zorg en hoe de prenatale screening en diagnostiek vorm te geven. Hiervoor vind je suggesties in de bijgevoegde documenten. De linkjes naar alle documenten staan onder de afbeelding van de flowchart.

De NVOG, KNOV, NVK en Bo Geboortezorg hebben op 18-03-2020 verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg opgeroepen lokaal afspraken te maken om te zorgen dat de poliklinische baring gewaarborgd kan blijven. NVZ en NFU roepen hun leden op om hier actief aan mee te werken.
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 6 mei jl. hebben de KNOV, NVOG en BEN gekeken naar mogelijke verruimingen binnen het huidige pandemieprotocol. Voor meer informatie zie het  document Verruiming prenatale zorg ten tijde van Covid-19 7 mei 2020.

Op 25 maart is in Nederland een document opgesteld voor werkende zwangeren. Op 29 oktober is deze aangepast in het volgende document Zwangerschap, werk en COVID-19 29 oktober 2020. Voor extra achtergrondinformatie t.a.v. het protocol verwijzen wij naar her RCOG-protocol. Ten aanzien van de richtlijnen omtrent zwangeren/werk in de zorg is de RIVM-richtlijn leidend. Het protocol in de UK is inmiddels wat aangepast en minder streng beschreven. De 28 weken termijn van de Engelsen is overgenomen, maar hierop zijn andere uitgangspunten gemaakt, mede gebaseerd op de adviezen, zoals we hanteren bij andere respiratoire virussen. Dit protocol gaat om zwangeren zonder onderliggend lijden. Voor werkende zwangeren met onderliggend lijden verwijzen wij naar de bijlage van de LCI-richtlijn voor risicogroepen: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/preventiebeleid-hoogrisicogroepen.

Per 1 maart 2020 is de NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. Zie daarvoor het bericht Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS.

Het overzicht met Veelgestelde vragen over Corona van zwangeren op www.allesoverzwanger.nl wordt regelmatig ge-updatet en kan hulp bieden in de spreekkamer. Op de website van Pharos staat een duidelijke uitleg over  Zwanger of bevallen en het Coronavirus.

Specifiek zoeken?