‘Persbericht; Psychiater Sandra Kooij, cardioloog Janneke Wittekoek en gynaecoloog Dorenda van Dijken bundelen krachten voor meer aandacht hoofd-hart-hormonen connectie’

23 februari 2023

Recent onderzoek laat zien dat ADHD, hartklachten en hormonale
stemmingswisselingen vaak bij dezelfde patiënten voorkomen. Vrouwen met ADHD
hebben meer last van hart – en hormonale klachten dan gemiddeld en lopen hier
onnodig lang mee rond. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek,
lanceren psychiater prof. dr. Sandra Kooij, cardioloog dr. Janneke Wittekoek en
gynaecoloog drs. Dorenda van Dijken op 8 maart 2023 het Hoofd-Hart-Hormonen (H3)
Netwerk.

Het H3-netwerk wordt het eerste niet gesponsorde dus geheel onafhankelijke medische
online platform met als doel om geïntegreerde zorg te stimuleren en te faciliteren om zo de
zorg voor vrouwen te verbeteren. Met het H3-netwerk wordt kennis voor zowel professional
als patiënt toegankelijker, waardoor vrouwen sneller en beter behandeld kunnen worden.

Empowerment van patiënt en professional
Via webinars, vragenlijsten en e-learnings wordt kennis beschikbaar gesteld voor de
zorgprofessional en ervaringsdeskundige. „Vrouwen staan nu bijvoorbeeld op de wachtlijst
bij zowel een psychiater als bij een gynaecoloog. Door de multidisciplinaire samenwerking te
stimuleren en faciliteren wint de patiënt tijd en kan zij eerder geholpen worden,” zegt
gynaecoloog Dorenda van Dijken.

Vrouwen met ADHD meer last van hart – en hormonale klachten
Het is al langer bekend dat een groot aantal vrouwen onnodig lang rondloopt met
gezondheidsklachten. Zo blijkt dat vrouwen met bijvoorbeeld ADHD bovengemiddeld vaak
last hebben van hormonale stemmingswisselingen/depressie en hartklachten, vooral in de
periode rond de overgang. Ook zijn er nog veel misverstanden over bijvoorbeeld ADHD bij
vrouwen, hartproblemen bij vrouwen, de overgang en hormoontherapie, waardoor vrouwen
niet de hulp krijgen die ze nodig hebben en/of onnodig lang op de wachtlijst staan: de
ultieme reden om het H3-netwerk te creëren.

„Als cardioloog houd ik me al jaren bezig met hartklachten bij vrouwen. De laatste tien jaar
zie ik steeds vaker dat deze klachten voortkomen uit een stukje onderliggend psychisch
lijden of hormonale problemen. Daarom is het belangrijk om de juiste zorg te integreren en
krachten te bundelen,” zegt cardioloog dr.Janneke Wittekoek.

35% van de vrouwen met hartklachten heeft ook ADHD
Mannen en vrouwen hebben even vaak ADHD. Bij vrouwen wordt dit echter vaak pas
ontdekt tijdens de overgang. Uit recent onderzoek van PsyQ is naar voren gekomen dat
vrouwen met ADHD twee tot drie keer zo vaak premenstruele, postnatale en
overgangsklachten hebben als de algemene bevolking. Uit een screening bij HeartLife
Klinieken scoorde meer dan 1 op de 3 vrouwen met onbegrepen hartklachten ook positief op
een scorelijst voor ADHD.
„Ons onderzoek is nu gericht op ADHD, maar we verwachten dat ook vrouwen met andere
psychische klachten zoals een bipolaire stoornis, PMDD, autismespectrumstoornis, angst
en/of depressie vergelijkbare klachten hebben als vrouwen met ADHD. In de toekomst
hopen we daar meer onderzoek naar te kunnen doen,” aldus psychiater prof. dr. Sandra
Kooij. Voor al deze vrouwen specifieke klachten biedt het H3-netwerk hopelijk een uitkomst.

Tot slot; „We willen dat zoveel mogelijk zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen zich bij
ons aansluiten om het H3-netwerk nog meer kracht en samenwerking te kunnen laten
bieden.”

Op woensdag 8 maart wordt het H3-netwerk officieel gelanceerd via www.h3-netwerk.nl.
———————————————————————————————————–

Over de oprichters van het H3-netwerk
Professor dr. Sandra Kooij is psychiater bij PsyQ in Den Haag. Namens Parnassia Groep
bekleedt zij de bijzondere leerstoel ADHD bij volwassenen aan Amsterdam UMC/VUMc. Ze
is een van de eersten die signaleerde dat ADHD ook bij volwassenen voorkomt en heeft het
bevolkingsonderzoek naar ADHD bij volwassen in Nederland geïnitieerd. Drs. Dorenda van
Dijken is gynaecoloog en verbonden aan het OLVG West in Amsterdam, ze is docent aan de
opleiding voor verpleegkundig overgangsconsulenten aan de Breederode Hogeschool en
voorzitter van de stuurgroep Women’s Health van de NVOG en voorzitter van de Dutch
Menopause Society. Vanaf mei is ze tevens bestuurslid van de Europese menopauze
vereniging (EMAS) Dr. Janneke Wittekoek is gezondheidswetenschapper, cardioloog en
gespecialiseerd in het vrouwenhart. Ze is ondernemer in de zorg en oprichter van HeartLife
Klinieken. Ze is lid van de werkgroep Gender van de NVVC. Janneke Wittekoek heeft zes
boeken geschreven waaronder Hart & Hormonen, dat ze samen met Dorenda van Dijken
schreef.
—————————————————————————————————————————
Neem voor meer informatie, een interview en/of HR foto’s contact op met: Lisa Vermeij via lvermeij@heartlife.nl

Specifiek zoeken?