Vereniging Fietsende Gynaecologen Nederland

teamfoto vfgn

In 2001 is de Vereniging Fietsende Gynaecologen Nederland (VFGN) opgericht. De vereniging heeft als doel gelden te verzamelen voor door de vereniging aan te wijzen goede doelen. Dit doen we door het organiseren van fietstochten en fietsactiviteiten.

Lidmaatschap

Door de leden van de vereniging wordt contributie betaald als bijdrage in de onkosten. De contributie voor lidmaatschap van de VFGN voor het eerste jaar is € 75,- (incl. pak), daarna €40,- per jaar. U ontvangt hiervoor onafhankelijk van uw deelname, een uitnodiging voor deelname aan activiteiten van de verenigingen, het VFGN verenigingsshirt en de VFGN verenigingsbroek. Wij hopen u, als gynaecoloog of assistent gynaecoloog in opleiding, binnenkort als nieuw lid te kunnen begroeten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de e-mail van ons secretariaat.

Hoofdsponsor

logo medical dynamics