Aanvragen Stipendium Oranjekliniek

Het Bestuur van de Oranjekliniek kent ieder jaar maximaal 2 onderzoekers een stipendium toe voor een bezoek aan een buitenlands centrum. Het maximale bedrag per onderzoeker bedraagt € 3.000.
Voor een dergelijk stipendium komen in aanmerking:

  • aspirant leden van de NVOG;
  • gynaecologen, de eerste 3 jaar na voltooiing van hun opleiding;
  • gynaecologen, die opgeleid worden in één van de drie subspecialismen (perinatologie, endocrinologie/fertiliteit en oncologie);
  • arts-onderzoekers die een onderzoek uitvoeren op het gebied van de obstetrie-gynaecologie èn kunnen aantonen dat aan hen een opleidingsplaats obstetrie-gynaecologie is toegekend.

Doel van het buitenlands bezoek:

  • verkrijgen van specifieke kennis onvoldoende aanwezig in Nederland;
  • vermeerderen van kennis of verkrijgen cq. evalueren van resultaten in het kader van een promotie-onderzoek.

De aanvragen zullen worden beoordeeld door de Oranjecommissie NVOG, bestaande uit:
prof dr. Christianne de Groot, namens het bestuur NVOG
dr. Steven Koenen, namens Koepel Kwaliteit
dr. Judith Huirne, namens Koepel Wetenschap
Deze commissie legt de keuze voor aan het Bestuur van de NVOG. Het Bestuur heeft veto-recht. Uiteindelijke toewijzing van de stipendia wordt bepaald door het Bestuur van de Oranjekliniek.

De sluitingsdatum voor aanvragen 2022 is  21 oktober 2022.

Aanvraagformulier Stipendium Oranjekliniek