A2 Haspels trofee

Al sinds 1979 zijn gynaecologen aan het golfen om de A2 Haspels trofee. Deze trofee heeft zijn naam meegekregen van prof. dr A.A. Haspels, hoogleraar in Utrecht.
De wedstrijd wordt gespeeld op de Veluwse Golfclub en vindt altijd plaats op de eerste woensdag in september.
We verzamelen aan het eind van de ochtend en spelen in de middag een stableford wedstrijd.
Hoewel dit gebied bekend staat als een van de natste plaatsen in Nederland is het vrijwel altijd prachtig weer. Aangezien de start een ‘gunshot’ is, komen we na afloop vrijwel gelijktijdig weer bij het clubhuis en is het terras van het clubhuis een podium voor gezelligheid, sterke verhalen en een prijsuitreiking.
Daarna is er een gezamenlijke maaltijd.
Uiteraard is er vooraf of na afloop van de wedstrijd ook ruimte voor wetenschap.

Inschrijven voor de A2 Haspels trofee 2018, die plaatsvindt op 5 september a.s. kan via de volgende link: Inschrijfformulier Haspels trofee 2018.

Commitment to Golf

In 2006 is de stichting CTG (in golfersmond: ‘Commitment to Golf’) opgericht. De stichting heeft statutair haar doel als volgt omschreven:

Artikel 2
1 a. het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten,   waarbij training en educatie gecombineerd worden met sociale componenten;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin in verband houden op daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. de stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het organiseren van bijeenkomsten, lezingen met mensen uit de medische wetenschap, praktijk en de industrie;
– het leggen en onderhouden van contacten met de wetenschap en industrie (nationaal en internationaal).

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Iedereen die wil deelnemen, moet in het bezit zijn van een GVB en kan zich aanmelden bij het bestuur van de stichting.

Bestuur

Het bestuur van de stichting CTG bestaat uit:

Voorzitter
Egbert Lenters
Amersfoort
egbert.lenters@me.com

Penningmeester
John Dawson
Amsterdam
j.dawson@slaz.nl

Lid
Marten Monkhorst
Apeldoorn