Organisatiestructuur NVOG

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) bestaat uit gewone leden, seniorleden (met een eigen Seniorencommissie) en aspirant-leden (assistenten in opleiding, AIOS). De AIOS hebben binnen de NVOG een eigen Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO).

De NVOG heeft een bestuur, met een ondersteunend bureau, en heeft haar aandachtsgebieden onderverdeeld in zogeheten Koepels en Pijlers. De Beroepsbelangen Commissie (BBC) valt buiten de Koepels en Pijlers en behartigt de maatschappelijke en financieel-economische belangen van de gynaecologen.

Koepels

De Koepels gaan over beleidsorganisatorische aspecten die niet gebonden zijn aan een onderdeel van het vak. Deze Koepels vormen als het ware de dwarsverbanden.

Pijlers

De Pijlers behartigen en vertegenwoordigen het inhoudelijke domein van het vak, de bevordering en verbreiding van kennis van een deelgebied van ons vak. De Pijlers vormen de verticale structuur in de vereniging.

Commissies, Werkgroepen en/of Special Interest Groepen (SIG’s)

De Koepels en Pijlers zijn op hun beurt weer verder onderverdeeld in Commissies, Werkgroepen en/of Special Interest Groepen (SIG’s). Voor het instellen van een commissie en werkgroep heeft de NVOG een Voorkeursprocedure samenstellen commissies en besturen van werkgroepen van de NVOG opgesteld. Daarnaast is er een algemeen Reglement Werkgroepen.