Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG)

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is sinds 1889 het officiële tijdschrift van de NVOG. De redactie van het NTOG wil de NVOG-leden en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde, op de hoogte houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen. Wij doen dit door het publiceren van (wetenschappelijke) artikelen, congresverslagen, commentaren, columns, kort nieuws, vaste rubrieken en themanummers en -katernen.

In de rechter kolom vindt u onder meer een overzicht van de eerder verschenen NTOG-edities en informatie over het insturen van een artikel/bijdrage.

Specifiek zoeken?