Aanvraagformulier massmail

Voor het versturen van berichten t.b.v. cursussen, symposia en congressen kan door het Bureau van de NVOG een zogeheten massmail aan de NVOG-leden worden verzonden. De kosten hiervoor bedragen € 1 (excl. 21 % BTW) per NVOG-lid.

U kunt een massmail uitsluitend laten versturen door vooraf het bedrag over te maken op NL70 INGB 0000 3120 70 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Ned. Ver. voor Obstetrie & Gynaecologie Utrecht, o.v.v. het massmailnummer (zie hieronder) en de juiste afzender.

massmailnummer 1: het totale NVOG ledenbestand
massmailnummer 2: alleen gewone leden
massmailnummer 3: alleen aspirant leden

De NVOG verstrekt geen factuur en geen e-mailadressen.

Na het invullen van dit formulier en het overmaken van het bedrag, kunt u een mail met de tekst en een eventuele bijlage sturen naar info@nvog.nl. De maximale grootte van een massmail inclusief bijlagen bedraagt maximaal 2 MB. Pop-ups, banners en dergelijke zijn niet toegestaan.

De inhoud van de massmails wordt door onze communicatiemedewerker van het bureau, zo nodig in samenspraak met de secretaris van het bestuur van de NVOG beoordeeld. Om moverende redenen kan een massmail door hen worden geweigerd.

De massmails op deze manier verstuurd door het bureau zijn herkenbaar aan de afzender: infovanderden@nvog.nl.

Voor het versturen van een massmail door NVOG-leden aan NVOG-leden, kunt u informatie vinden als u bent ingelogd als lid onder het kopje ‘Informatie voor leden’.

Door onderstaand formulier in te vullen en het bijbehorende bedrag over te maken, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.