Getuigedeskundige aanvragen

Bij een meningsverschil over het handelen van een individueel gynaecoloog is het mogelijk om een oordeel te vragen van een (getuige)deskundige. De NVOG biedt de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een voordracht voor een (getuige)deskundige (dit kan zowel door een gynaecoloog als door een andere externe partij). Onlangs is het proces van beoordelen en het komen tot een voordracht ge-update. Indien je als gynaecoloog een aanvraag wilt doen dan kan dat via het formulier (getuige)deskundige in het besloten ledenportaal van de NVOG. Niet-gynaecologen kunnen de aanvraag doen door dit ingevulde formulier te mailen naar bestuurssecretariaat@nvog.nl.

Het verzoek wordt beoordeeld door de voorzitter van de Commissie Gynaecoloog en Recht en wordt ter informatie aan de voorzitter van het NVOG-bestuur gestuurd. De voorzitter van de Commissie Gynaecoloog en Recht beoordeelt de casus en zal indien nodig het initiatief nemen om de NVOG-expertgroep in te schakelen. Indien de expertgroep niet nodig is, zal de voorzitter rechtstreeks de afhandeling verzorgen met de partij die het verzoek doet. Uiteraard wordt te allen tijde vertrouwelijk met een aanvraag omgegaan.