Aanmelden als NVOG-lid

Volgens de Statuten (aangenomen in de Algemene Ledenvergadering van 14 september 2015) van de NVOG kan iedereen die in het Nederlandse Specialisten Register als specialist staat ingeschreven voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie, het NVOG-bestuur schriftelijk verzoeken om als gewoon lid tot de vereniging te worden toegelaten.

Zie onderaan deze pagina het aanmeldformulier.

Aspirant(AIOS)-lidmaatschap

Het aspirant(AIOS)-lidmaatschap staat open voor iedere geneeskundige die in Nederland een erkende opleiding volgt voor het specialisme Obstetrie en Gynaecologie, alsmede voor iedere Nederlandse geneeskundige die een zodanige opleiding volgt in een lidstaat van de Europese Unie. Iedereen die voldoet aan deze vereisten kan het NVOG-bestuur schriftelijk verzoeken om als aspirant-lid tot de vereniging te worden toegelaten. Na aanmelding wordt je automatisch lid van de Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) en bevelen we je van harte aan om ook lid te worden van De Jonge Specialist (http://www.dejongespecialist.nl/default.aspx).

Zie onderaan deze pagina het aanmeldformulier. Aanmelden kan een maand voor aanvang van je opleiding.

Nieuwe (aspirant)leden van de NVOG worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging na benoeming door de Algemene Ledenvergadering. U wordt verzocht onderstaande gegevens in te vullen als u een lidmaatschap van de NVOG wenst aan te vragen. De onderstaande gegevens achten wij de minimaal benodigde informatie voor onze ledenadministratie om u als lid te kunnen toelaten. Voor het gebruik zie de NVOG privacyverklaring op de website.

Contributie

De contributie kan jaarlijks opnieuw door de Ledenvergadering worden vastgesteld. De leden krijgen in januari van ieder jaar een factuur toegezonden.
De contributie voor 2020 bedraagt:

  • Aspirant-leden € 196 (inclusief € 25 lidmaatschap VAGO en inclusief het abonnement op het NTOG)
  • Gewone NVOG-leden € 861 (inclusief het abonnement op het NTOG) en € 555,25 lidmaatschap Federatie Medisch Specialisten (hiermee krijgt u korting op zorg- en andere verzekeringen bij de VvAA: https://www.demedischspecialist.nl/federatie/kortingen)
  • Seniorleden € 163 (inclusief het abonnement op het NTOG, 1 x per jaar gratis deelname voor u en uw eventuele partner aan de Seniorendag)
    Sinds 1 januari 2015 kunt u deelnemen aan de Stichting SOVAF (voormalig seniorleden OMS en voormalig aangeslotenen FMS). Voor meer informatie zie: https://www.demedischspecialist.nl/lidmaatschap.
  • Buitengewone leden € 154 (exclusief het abonnement op het NTOG)
  • Fellows buitenland € 154 (maximaal 2 jaar) (exclusief het abonnement op het NTOG)
  • Lid Buitenland € 154 (woonachtig en werkzaam in het buitenland) (exclusief het abonnement op het NTOG)

FAQ’s inzake bijdrage aan de Federatie Medisch Specialisten.
Heeft u hier nog vragen en/of opmerkingen over?
Mailt u dan naar: bestuurssecretariaat@nvog.nl of lees De Federatie (FMS), Producten en diensten

Aanmeldformulier nieuw lid