Ovarian cancer cachexia, a focus on body composition

17 december 2021, 10.00 uur, Maastricht

Het onderwerp van dit proefschrift is de relatie tussen het ovariumcarcinoom en de patiënt met als doel het verkennen van nieuwe behandelingsopties. Tumoren kunnen het metabolisme van een patiënt beïnvloeden en spelen een rol in opname van voedingsstoffen, vraag naar voedingsstoffen en inflammatie. Deze beïnvloeding van het metabolisme door de tumor kan leiden tot een syndroom dat kankercachexie heet. Cachexie is veel voorkomend bij patiënten met een ovariumcarcinoom en leidt tot een afname in gewicht of spiermassa (sarcopenie). Veranderingen in spiermassa worden bij patiënten met kanker waargenomen door middel van CT scans.

In dit proefschrift wordt beschreven dat een afname van skeletspiermassa gedurende neo-adjuvante chemotherapie of een lage skeletspiermassa voor aanvang van therapie leidt tot slechtere uitkomsten. Daarnaast wordt beschreven welke spiergroepen op de CT scan geschikt zijn voor dit soort analyses. Vanuit dierexperimentele modellen worden enkele atrogenen (genen betrokken bij afbraak van skeletspiereiwitten) aangewezen die verantwoordelijk zijn voor dit proces. In dit proefschrift wordt een model gepresenteerd waarin gebruik gemaakt wordt van ascites om het eiwitmetabolisme van skeletspieren te karakteriseren en daarin lijkt geen rol weggelegd voor de al bekende atrogenen. Wel blijkt er sprake van een forse daling van eiwitsynthese overeenkomend met het klinisch cachectisch beeld waarmee de patiënten zich presenteren.

Inmiddels lopen er al interventie studies welke onderzoek doen naar prehabilitatie bij patiënten met een ovariumcarcinoom die neo-adjuvante chemotherapie ondergaan. Gezien de op de CT scan waargenomen veranderde verdelingsvolumes wordt er ook gesuggereerd om onderzoek te doen naar andere manieren om chemotherapie te gaan doseren, mogelijk met behulp van CT scans, om zo dosis limiterende toxiciteit te voorkomen.