TROPHY studie

Trophy, online patiëntenvoorlichting en evaluatie van de psychosociale impact van trofoblastziekten.

Inclusie criteria
– Patiënten met een trofoblastziekte
– Leeftijd 18+

Exclusie criteria
– Taalbarrière
– Geen toegang tot het internet (mobiel, tablet of pc)

Randomisatie
Ja (wel of geen gebruik interventie)

Follow-up schema
De TROPHY-studie maakt gebruik van online vragenlijsten op de volgende tijdstippen:
T=0   direct na inclusie
T=1a 2 weken na inclusie (na gebruik website)
T=1b 2 weken na inclusie (controle groep)
T=3 3 maanden na inclusie
T=6 6 maanden na inclusie
T=12 12 maanden na inclusie

studieprotocoltrophystudiev1sept-2016

piftrophystudiemettoestemmingsformulieraug2017

Overzicht deelnemende centra op 27/09/2017
Amphiaziekenhuis
Spaarne Gasthuis, Hoofddorp
West Fries Gasthuis
Reinier de Graaf groep
CWZ Nijmegen
Flevoziekenhuis
UMCG
Bernhoven, Uden
RadboudMC
NKI-AvL
Erasmus MC
Spaarne Gasthuis, Haarlem
Deventer ZH
Vumc
UMCU
AMC
ETZ Elisabeth
ETZ Tweesteden
Jeroen Bosch ZH
MMC
Groene hart ziekenhuis
Ikazia
Haga
Gelre
LangeLand
Bravis Roosendaal
St Jansgasthuis Weert
Antonius Ziekenhuis Sneek
Ter Gooi

Contactgegevens
Minke Frijstein (trophystudie.verlgyn@radboudumc.nl)