OPEN studies besproken en geaccordeerd door de DGOG in de betreffende kamer(s) – stand van zaken augustus 2019

Het overzicht wordt 2x per jaar geüpdatet.

Cervixcarcinoom

Endometriumcarcinoom

Overige maligniteiten van de uterus

Ovarium studies

Overige studies

Studies (nog niet geopend)

Studie   Contactpersoon Zkhs Inter-

Nationaal

NL PI Open voor

Accrual (NL)

OVHIPEC 2 Ovarium Willemien van Driel AvL Ja Ja Nee
FIRST Ovarium An Reyners UMCU Nvt Nvt Nee
ICON9 Ovarium Nelleke Ottvanger Radboud Nvt Nvt Nee
ENGOT-ov50/Innovate3 Ovarium Els Witteveen UMC Utrecht Nvt Nee Nee
GROINSS V_III Vulva Maaike Oonk
Vulcanize Vulva Frederic Amant Ja

Gesloten studies

Bekijk ook het overzicht van de gesloten studies.