Bestuur DGOG

Bestuursleden

 • Hans Nijman, voorzitter, gynaecologisch oncoloog
 • Anneke Westermann, secretaris, medisch oncoloog
 • Ingrid Boere, medisch oncoloog
 • Christianne Lok, gynaecologisch oncoloog
 • Remi Nout, radiotherapeut oncoloog
 • Ina Schulz, radiotherapeut oncoloog

Rapporteurs

 • Nelleke Ottevanger, medisch oncoloog, vertegenwoordiger EORTC
 • Carien Creutzberg, radiotherapeut oncoloog, vertegenwoordiger GCIG
 • Anneke Westermann, medisch oncoloog, vertegenwoordiger ENGOT
 • Arlette van der Kolk, voorzitter en vertegenwoordiger Olijf

Webmaster

 • Karen Verhoeven,  IKNL
 • Hella Hamelers, IKNL

Leden van de kamer

IKNL – Regio Gynaecologen Medisch Oncologen Radiotherapeuten
Amsterdam C. Lok* A. Westermann / G. Sonke M. Bloemers
Eindhoven J. Piek A. Thijs H. van den Berg
Groningen/Enschede H. Arts A. Reyners J. Beukema
Leiden K. Gaarenstroom J. Kroep* R. Nout*
Maastricht E. Werner R. Lalisang L. Lutgens
Nijmegen A. van Altena N. Ottevanger A. Snyers
Rotterdam L. van Doorn I. Boere J.W. Mens
Utrecht R. Zweemer E. Witteveen I. Schulz

*Voorzitter kamer