Dutch Gynaecological Oncology Group

De Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG) is een samenwerkingsverband van alle specialismen betrokken bij de behandeling van vrouwen met gynaecologische maligniteiten, te weten: gynaecologisch oncologen, medisch oncologen, en radiotherapeut-oncologen, en tevens ondersteunende specialismen als de pathologie en radiologie, statistici, epidemiologen en trial coördinatoren. De DGOG heeft als doel nationaal en internationaal (multicentrisch) klinisch onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie te stimuleren.

Oprichting

Oprichting van de DGOG heeft plaatsgevonden in gezamenlijk overleg met de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG / pijler oncologie van de NVOG), het Landelijk Platform Radiotherapie bij Gynaecologische Tumoren (LPRGT, sectie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, NVRO) en de gynaecologisch georiënteerde medisch oncologen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO).

Aanmelden nieuwe studies

Om een nieuwe studie aan te melden, graag onderstaand formulier invullen en sturen naar: DGOG@iknl.nl.
Een link naar het volledige studieprotocol wordt op prijs gesteld.

Aanmeldformulier voor nieuwe studies (Engels)
Aanmeldformulier voor nieuwe studies (Nederlands)