Werkgroep Gynaecologische Endoscopie

De Werkgroep Gynaecologische Endoscopie en minimaal-invasieve chirurgie (WGE). Binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft de WGE als doel het bevorderen van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van minimaal-invasieve chirurgische technieken voor de behandeling van gynaecologische aandoeningen. Deze website dient tevens als informatiebron en platform voor uitwisseling van persoonlijke klinische ervaringen op het gebied van de minimaal-invasieve gynaecologische chirurgie. De WGE werkt nauw samen met nationale en internationale zuster-organisaties, waaronder de European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) en de American Association of Gynecologic Laparoscopists (AAGL).