De Werkgroep Bekkenbodem (WBB) heeft binnen de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) als doel om op het gebied van de uro-gynaecologie te zorgen dat de kwaliteit van de zorg, opleiding en wetenschap in Nederland gewaarborgd is. Deze website dient als informatiebron en platform voor het uitwisselen van persoonlijke en klinische ervaringen op het gebied van de diagnostiek en behandeling van bekkenbodemaandoeningen. De WBB werkt nauw samen met internationale zusterorganisaties, waaronder de IUGA (International Urogynaecological Association), de EUGA (European Urogynaecological Association) en de ICS (International Continence Society) en met de bekkenbodempatiëntenorganisatie Bekkenbodem4All.