Pijler Foeto-Maternale Geneeskunde

De Pijler Foeto-Maternale Geneeskunde (FMG) van de NVOG denkt inhoudelijk mee over onderwerpen die de foetomaternale geneeskunde aangaan. Zij is een platform waar de leden zich kunnen laten horen op het gebied van de foetomaternale geneeskunde.

Werkgroepen

De Pijler FMG wordt gevormd door een aantal werkgroepen, te weten: Commissie Late Zwangerschapsafbreking, Werkgroep Foetale Echoscopie (WFE), Werkgroep Klinische Verloskunde, Werkgroep Otterlo, Werkgoep Perinatologie en Maternale Ziekten (WPMZ), Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie (WPDT), Werkgroep Samenwerking Obstetrie en Anesthesiologie (SOBAN), Working Party on International Safe Motherhood and Reproductive Health, Adviesgroep kanker in de zwangerschap (AKZ) en de Werkgroep Extreme Vroeggeboorte.