Koepel Wetenschap

Wetenschap vormt de basis van onze patiëntenzorg, en een integraal onderdeel van ons vak. De Koepel Wetenschap van de NVOG wil zich sterk maken voor de basale wetenschappers onder ons, voor de gynaecologen met de spontane, briljante ideeën, voor de A(N)IOS die na een aangrijpende casus met een out-of-the-box studievoorstel komt, voor translationeel en epidemiologisch onderzoek. Met de input van wetenschappelijk onderzoek wordt de Kwaliteitscirkel draaiende gehouden, met een continu proces van verbetering van kwaliteit tot gevolg.

Kennisagenda

De zorgevaluatie heeft de laatste jaren ons wetenschappelijk onderzoek beheerst. Dit belangrijke werk ligt op het snijvlak van de Koepel Kwaliteit en Koepel Wetenschap van de NVOG, en hier wordt innig samengewerkt. De eerste Kennisagenda (NVOG kennisagenda 2017-2020) is daar een goed voorbeeld van.

Commissies

De Koepel Wetenschap bestaat uit de volgende commissies:

  • Commissie Gynaecongres
  • NTOG Redactie(raad)