Landelijk Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie (LOGO)

Op deze pagina gaan wij u proberen mee te nemen in de ontwikkeling van LOGO. Hier zullen we de eerste versies van documenten delen, feedback formulieren neerzetten en contact informatie achterlaten ten aanzien van de kartrekkers.

Ten eerste het curriculum zelf – de drie lagen van de opleidingsvernieuwing

Voor het lezen van LOGO is het van belang te weten dat het plan is opgesteld aan de hand van de drie lagen waaruit een opleidingsvernieuwing bestaat; strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op strategisch niveau wordt, binnen de kaders van het kaderbesluit en specifieke besluit van het College Geneeskundig Specialismen (CGS) de visie op inhoud en proces van de opleiding ontwikkeld voor de komende tijd, vastgelegd in een aantal kaders. Daar waar in LOGO gesproken wordt over de toekomstige gynaecoloog is duidelijk sprake van het strategisch niveau. Vanuit de NVOG is een visie ontwikkeld, bijvoorbeeld weergegeven in het visiedocument ‘Gynaecoloog 2025’. Vervolgens is het aan de vereniging om deze visie uit te dragen en te vertalen naar de opleidingen. Het uitdragen van de visie is op tactisch niveau het landelijk opleidingsplan genaamd LOGO. LOGO geeft de kaders aan waarbinnen regionaal en lokaal moet worden opgeleid. Het biedt daarmee optimale ruimte voor eigen inkleuring en vraagt tevens om het nemen van verantwoordelijkheid door aios en opleiders voor de invulling van de opleiding in aansluiting op de werkplek. Vervolgens vindt op lokaal niveau de invulling van de kaders plaats, hier wordt gesproken over het operationeel niveau. Dit betreft de uitwerking van de kaders in regionale/lokale opleidingsplannen en de implementatie hiervan.

Download hier de eerste documenten anno 15-01-2021
(let wel, deel dit, gebruik het, geef feedback en realiseer je, dit is “work-in-progress”)

Feedback mag via het onderstaande formulier, maar het mag ook rechtstreeks in het document en gemaild worden naar werkgroep@nvog-logo.nl

LOGOdraft 15012021

Bijlage a Competentieprofiel 15012021

Bijlage b basis EPAs Themas 21012021

 

Vervolgens het digitale portfolio

Het portfolio blijft een middel en geen doel op zich. Registreren om het registeren leidt tot afschuw van een mooi middel wat het portfolio zou moeten zijn. Een portfolio moet inzicht geven in de weg die een AIOS aflegt en moet inspireren om te groeien. Het is een unieke fase in je leven waarin je tijd krijgt en hebt om goed naar jezelf te kijken en andere vragen mee te kijken. Dit zou moeten leiden tot een prachtig overzicht van je persoonlijke en professionele competenties, sterke punten, verbeter punten en je persoonlijkheid. Het doel van dit portfolio moet dus niet een vinklijst zijn van vaardigheden en verplichte beoordelingen. Dit is het gezicht van een prachtig 6-jarig curriculum en introspectief dagboek van je persoonlijke groei.

Wij krijgen graag uw feedback op de volledigheid van het programma van eisen, eventueel aangevuld met kenmerk wens of eis via het onderstaande formulier, deadline 15-02-2021. Maar het mag ook rechtstreeks in het document en gemaild worden naar werkgroep@nvog-logo.nl

LOGO Feedback