Koepel Kwaliteit

De Koepel Kwaliteit van de NVOG staat voor het systematisch en continu streven naar het verbeteren van de verleende zorg. Zij doet dit door het leveren van het instrumentarium hiervoor: de Kwaliteitscirkel. De patiënt krijgt hiermee de beste zorg en de professional een professionele standaard.

Kwaliteitsinstrumenten

De Koepel Kwaliteit is organisatorisch verantwoordelijk voor de vertaling van de wetenschappelijke bevindingen naar kwaliteitsinstrumenten, te weten: kwaliteitsdocumenten (richtlijnen, indicatoren enz.), PREMS, PROMS en patiënteninformatie (waaronder consultkaarten en keuzehulpen).

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) is opgericht om de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid te beheren. Sinds 2009 wordt in het medisch-specialistisch uurtarief een vast bedrag per gewerkt uur gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. Ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd. Eens per jaar wordt via de premiegelden van zorgverzekeraars deze gelden gereserveerd en jaarlijks aan de Stichting Kwaliteitsgelden overgemaakt.

Lees meer

Informatie

Voor meer informatie en/of eventuele suggesties voor projecten: e-mail: kwaliteit@nvog.nl.

Commissies

De Koepel Kwaliteit bestaat uit de volgende commissies:

  • Auditcommissie Maternale Sterfte en Morbiditeit (AMSM)
  • Commissie Accreditatie
  • Commissie Collegiale Ondersteuning
  • Registratie Commissie Obstetrie en Gynaecologie (RCO&G)
  • Commissie Kwaliteitsdocumenten
  • Commissie Patiëntencommunicatie
  • Commissie Visitatie
  • Consortium