Projectgroep Gynae Goes Green

Graag wensen wij je vanuit de projectgroep Gynae Goes Green een heel Gezond, Gelukkig en Groen 2021!
Zoals eerder aangekondigd, zullen wij je dit jaar informeren over en ondersteunen bij duurzame veranderingen in ons vak, ons ziekenhuis en ook privé. Een van de vaste items dit jaar is een ‘Wist-je-datje’ op het gebied van duurzaamheid in de nieuwsbrief. Te beginnen met:
Wist je dat: het NVOG-thema van 2021 Duurzaamheid is en dit de start is van een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief!
Wist je dat: herbruikbare steriele (conventionele) OK-jassen veel beter voor het milieu zijn dan disposable jassen? Vozzola et al. toonden aan dat de keuze voor herbruikbare, in plaats van disposable OK-jassen het energieverbruik (64%), de uitstoot van broeikasgassen (66%), het verbruik van water (83%) en de productie van afval (84%) kan doen verminderen.
Wist je dat: menstruatiecups veel minder plastic afval genereren dan traditioneel maandverband of tampons? Van Eijk et al.* rekende uit dat menstruatiecups slechts 0,4% van het totale plastic afval ten opzichte van maandverband oplevert, en maar 6% van het afval dat tampons oplevert. Dat scheelt omgerekend 770 miljoen stuks tampons/maandverband per jaar op een populatie van 4,5 miljoen menstruerende vrouwen! Menstruatiecups moeten wel nog gereinigd worden, dus qua CO2-voetprint komt dit mogelijk gelijk aan dat van de productie van tampons. Het is tijd voor meer populariteit van de menstruatiecup!
*Van Eijk, ‘Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis’, Lancet Public Health 2019; 4: e376–93; Howard C, Rose CL, Trouton K, et al. FLOW (finding lasting options for women): multicentre randomized controlled trial comparing tampons with menstrual cups. Can Fam Physician 2011; 57: e208–15.
Wist je dat:
je ledenbeheer@fed.knmg.nl kunt mailen als je Medisch Contact alleen digitaal wil ontvangen of als je het twee keer thuis ontvangt en er maar een wenst (speciaal voor alle artsenkoppels die nu 2 tijdschriften per post krijgen thuisgestuurd). Vermeld je naam en relatienummer in je verzoek. Voor de gynaecologenkoppels: mocht je het NTOG twee keer krijgen en er maar een willen, dan kun je dat mailen aan liesbethekkers@nvog.nl.

Save the date
– dinsdag 23 maart 19.30-21.00 webinar: Hoe zit het met verontreiniging door medicijnen en wat kan ik er zelf aan doen?
– donderdag 20 mei 13.00-16.00: online themamiddag Duurzaamheid met aansluitend om 16.00 uur de ALV (i.p.v. het voorjaars Gynaecongres)
Details en mogelijkheid tot inschrijving volgen.

Oproep voor NTOG
Lever jouw vraag in t.a.v. punten die jij wilt weten om duurzaamheid in te zetten in je ziekenhuis/afdeling. Jij vraagt, wij verzorgen jouw antwoord in een Q&A-sessie in het NTOG! Mail jouw vraag naar duurzaamheid@nvog.nl o.v.v. ‘Vraag voor NTOG!’