Oproep: wees betrokken bij de totstandkoming van de (ROAZ-)regiobeelden en -plannen

8 februari 2023

Oproep: wees betrokken bij de totstandkoming van de (ROAZ-)regiobeelden en -plannen
In het IZA is afgesproken dat lokale zorgpartijen de regionale uitdagingen (verder) in kaart brengen (regiobeelden) en op basis daarvan gezamenlijk plannen maken voor de meest urgente uitdagingen (regio- en transformatieplannen).

Recent zijn de criteria vastgesteld voor het opstellen van de regiobeelden en regioplannen en ROAZ beelden en -plannen voor de acute zorg. Uit het IZA volgt dat het belangrijk is dat zorgprofessionals, die over de medisch inhoudelijke kennis beschikken, betrokken worden bij het maken van deze (ROAZ) beelden en plannen (IZA, p. 52). In veel ROAZ regio’s zitten vaak de ziekenhuisbesturen bij de overleggen.

Het NVOG bestuur doet hierbij de oproep om als medische staf aangehaakt te zijn bij uw ziekenhuisbestuur, ten aanzien van de totstandkoming van de (ROAZ) regiobeelden en -plannen. Weet wat er besproken wordt in de overleggen. Neem – gelet op de huidige problematiek waar de acute geboortezorg mee te maken heeft – indien mogelijk deel aan de (ROAZ) overleggen. Wij weten dat in sommige regio’s – naast de raad van bestuur – een gynaecoloog deelneemt aan de overleggen van het dagelijks bestuur van het ROAZ. Wij zijn hier groot voorstander van. (ROAZ) regioplannen hebben namelijk vrijwel altijd invloed op de zorg die wij leveren. Het perspectief van de gynaecologen is van belang en moet gehoord worden, zodat deze plannen aansluiten bij de ambities en mogelijkheden van de ziekenhuizen en bij bovenregionale en landelijke ontwikkelingen in ons vakgebied.

Het NVOG bestuur heeft dit onlangs ook kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van alle ROAZ-regio’s middels een brief. Bekijk de brief hier: brief van NVOG bestuur aan DB ROAZ 230208

Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de factsheet Regionale samenwerking van de FMS. Heeft u hier vragen over of wilt u wat kwijt? Mail dan naar bestuurssecretariaat@nvog.nl

Specifiek zoeken?