Oproep aan regering tot verbetering situatie zwangere asielzoekers

14 september 2022

De NVOG doet in een brief aan de Nederlandse regering een dringende oproep om gezamenlijk de situatie voor zwangere asielzoekers te verbeteren.

Al in 2010 bleek dat moedersterfte onder asielzoekers 10 keer zo hoog is als in de algemene populatie (van Oostrum et al 2010). Het risico op ernstige maternale ziekte is 2-5 keer zo hoog (van Hanegem et al 2011). Recent onderzoek in Ter Apel toonde dat babysterfte tussen de 22e week van de zwangerschap en 7 dagen na de bevalling 7 keer hoger is (Verschuuren et al 2020).

We vragen de Nederlandse regering om verantwoordelijkheid te nemen voor de asielzorg in het algemeen en die van zwangeren in het bijzonder. Zwangere asielzoekers hebben recht op een veilige, stabiele verblijfplaats. Minimaliseer het aantal overplaatsingen tijdens de gehele zwangerschap. Pas de richtlijn van het COA hierop aan. Verbeter de overdracht wanneer overplaatsing niet te voorkomen is. En steun onderzoek en zorg voor deze groep. Graag gaan wij in gesprek over hoe hier gezamenlijk invulling aan gegeven kan worden.

 

Specifiek zoeken?