Oncologisch gynaecologische zorg in tijden van COVID-19

8 mei 2020

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 10 april 2020).

In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat wij in een crisis zitten, een crisis waarvan het einde nog niet in zicht is.
De mogelijkheden tot invulling van de gynaecologische zorg verschillen per dag, per week en per regio en per ziekenhuis. Vrijwel alle ziekenhuizen moesten snel afschalen naar alleen de hoogst noodzakelijke zorg.

Als multidisciplinair bestuur van de Werkgroep Oncologische Zorg (afgevaardigden NVOG, NVMO, LPGRT) publiceren wij sinds 20 maart een schema als handvat voor de ziekenhuizen over hoe de zorg veilig en aan zoveel mogelijk patiënten op een zo hoog mogelijk niveau gegeven kon worden.

Inmiddels zijn er ook extra voorzorgsmaatregelen aanbevolen om de noodzakelijke operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen voor patiënt en zorgverlener. Zo is er op veel plaatsen een CT thorax voor elke ingreep gepland. Rapporten van ernstige operatieve complicaties door onopgemerkte Corona-infecties in binnen- en buitenland leidden hiertoe.

Deze pre-operatieve zorg verschilt ook per regio, en werd op verschillende momenten in de afgelopen weken per ziekenhuis ingevoerd. Hierbij spelen ook de lokale mogelijkheden en beschikbaarheid van CT-scan een grote rol, alsmede de incidentie van Corona per regio die zeer verschilt.

Het schema zoals op 20 maart, en revisie op 27 maart, zoals hieronder gepubliceerd, zijn de handvaten die in de praktijk bruikbaar zijn.

Wij zijn ons ervan bewust dat de situatie nog steeds erg onzeker is, en dat lokale situaties en regionale situaties verschillen.

Het WOG-bestuur doet een dringende oproep aan de oncologische centra om door middel van de capaciteitswerkgroep van Cor de Kroon, aan te geven wanneer een individuele patiënte na counceling, een behandeling wenst of dient te ondergaan die op dat moment of niet binnen een wenselijke termijn, beschikbaar is in het eigen ziekenhuis, om op die manier patiënte te kunnen verwijzen naar een ziekenhuis waar deze behandeling wel beschikbaar is.

Gynaecologisch-oncologische zorg in tijden van COVID-19 radiotherapie-chemotherapie-chirurgie-beeldvorming 10-04-2020
Gynaecologisch-oncologische zorg in tijden van COVID-19 crisis premaligne afwijkingen 27 maart 2020
Gynaecologisch-oncologische zorg in tijden van COVID-19 crisis radiotherapie-chemotherapie-chirurgie-beeldvorming 27 maart 2020
Gynaecologisch-oncologische zorg in tijden van COVID-19 crisis chirurgie, radiotherapie en chemotherapie en sentinel node en beeldvorming 20 maart 2020

Vanzelfsprekend zullen per individuele patiënt afwegingen worden gemaakt, en waar nodig afgeweken worden van het schema.

Bestuur pijler Oncologie/Werkgroep Oncologische Gynaecologie

Brigitte Slangen, Henriëtte Arts, Marchien van Baal, Cor de Kroon

Specifiek zoeken?