NVOG4lifestyle

De NVOG heeft leefstijl als thema voor het jaar 2022 gekozen. Dit speelt natuurlijk ook een rol bij de risico’s op en de prognose van gynaecologisch oncologische aandoeningen. Voorbeelden zijn roken en cervixcarcinoom en adipositas en endometriumcarcinoom. Bovendien vindt de gynaecoloog dat leefstijl ook aandacht mag hebben.

Landelijk lopen al diverse projecten rondom dit thema en de betrokken gynaecologen en AIOS hebben hun krachten gebundeld in een nieuwe werkgroep onder de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG): Leefstijl in de gynaecologische oncologie.

De ambitie is in 2022 een vliegende start te maken en vervolgens proberen leefstijl op de agenda te houden binnen de gynaecologische oncologie. Allereerst zal leefstijl op het gynaecongres op het podium verschijnen en ook in het themanummer van het NTOG.

Wil je meedoen? Heb je ideeën? Haak aan en mail  Caroline Vos, gynaecoloog ETZ: c.vos@etz.nl.