NVOG zoekt twee bestuursleden voor Pijler Oncologie

10 oktober 2023

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) staat voor de beste zorg voor vrouwen in elke levensfase. Binnen de NVOG zijn er verschillende kansen om actief betrokken te zijn bij de toekomst van vrouwenzorg in Nederland. Zo zijn er werkgroepen en commissies. Deze zijn verdeeld in Pijlers en Koepels, met een focus op respectievelijk vakinhoud en beleidsorganisatie.

De NVOG is op zoek naar bestuursleden voor de Pijler Oncologie

Voor het bestuur van de Pijler Oncologie is het NVOG bestuur op zoek naar twee nieuwe leden. Dit vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van de huidige voorzitter en secretaris in 2024. Er wordt gezocht naar een voorzitter en een bestuurslid.

Met de snel veranderende en veeleisender wordende omgeving, waarin ook de NVOG als wetenschappelijke vereniging voor gynaecologen zich bevindt, worden ook andere eisen gesteld aan de voorzitters van de koepels en pijlers. In tegenstelling tot de werving van eerdere pijlervoorzitters, waarbij het pijlerbestuur mogelijke kandidaten zelf benaderde, heeft het NVOG bestuur ervoor gekozen om breed onder de leden te werven.

Geïnteresseerd? 

Bent u geïnteresseerd in een van de functies? Mail dan zo snel mogelijk een brief t.a.v. het bestuur van de NVOG met uw CV en motivatie naar bestuurssecretriaat@nvog.nl.

Het functieprofiel van beide posities kunt u vinden op deze pagina.

Specifiek zoeken?