NVOG: ouders met kinderen van multidonor zijn geïnformeerd

13 april 2023

Donderdag 13 april is de rechtszaak van de Stichting Donorkind tegen een man die honderden kinderen zou hebben verwekt gestart. Ruim honderd vrouwen hebben zich bij de stichting gemeld omdat ze door de man zouden zijn misleid. Ze willen dat de rechter hem verbiedt nog meer kinderen te verwekken als donor. De NVOG krijgt vragen van verontruste ouders of hun kind ook van deze multidonor afstamt.

De betreffende donor is actief geweest in Nederlandse fertiliteitsklinieken en daarnaast in buitenlandse klinieken. In 2018 zijn alle ouders die in Nederland behandeld zijn met het sperma van deze donor persoonlijk benaderd door de klinieken.

Lees meer over de rechtszaak op de website van Stichting Donorkind
https://donorkind.eu

Aandacht in Tweede Kamer voor donorregistratie

De NVOG adviseert wensmoeders dringend om zich voor een traject met een (eigen) donor altijd bij een fertiliteitskliniek te melden. Op dit moment wordt een wetswijziging besproken in de Tweede Kamer van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting waarbij het voorstel is dat alle donoren centraal zullen worden geregistreerd en dat er centraal wordt gecontroleerd dat een donor wordt ingezet voor maximaal 12 gezinnen. Deze wetswijziging geeft fertiliteitsklinieken de mogelijkheid om gezamenlijk het aantal gezinnen per spermadonor (waarbij de behandeling plaatsvindt in de kliniek) tot twaalf te beperken.

Specifiek zoeken?