NVOG ondersteunt belang van toegankelijke en stigma-vrije abortuszorg

28 september 2023

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft haar steun uitgesproken voor het Abortus Manifest van de Vrije Keuze Coalitie dat op 28 september 2023, op de International Safe Abortion Day, gepresenteerd werd in Den Haag.

Het Abortus Manifest pleit voor het beschermen en verbeteren van de abortuszorg in Nederland en benadrukt het recht op individuele keuze over voortplanting, pleitend voor de verwijdering van abortus uit het Wetboek van Strafrecht, waarbij het betoogt dat abortus normale zorg is en geen misdrijf is.

Het NVOG-bestuur heeft het manifest ondertekend, vanwege de ongewenste effecten van de huidige abortuswet op zowel degenen die een abortus ondergaan als de zorgverleners. Dit standpunt sluit aan bij de visie van de International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) en de World Health Organization (WHO).

Onderbouwde Argumenten voor het Verwijderen van Abortus uit het Wetboek van Strafrecht
De NVOG erkent dat de Nederlandse abortuswet een compromis is tussen het beschermen van ongeboren leven en het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. In de praktijk is het echter de zwangere die beslist of zij afbreking van de zwangerschap wenst. Onze rol als artsen is cruciaal, niet alleen om de juridische aspecten te beoordelen, maar ook om vrouwen te begeleiden via shared decision making, waarbij we dienen als goede voorlichters en zorgverleners.

De NVOG stelt dat sinds de totstandkoming van de abortuswet relevante ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die rechtvaardigen dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald. De beschikbaarheid van medicamenteuze abortus en andere wetgeving die hoogwaardige zorg garandeert, maakt de huidige abortuswet grotendeels overbodig.

Het verwijderen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht kan daarbij bijdragen aan de vermindering van stigma en taboe en een zorgvuldige keuze bevorderen.

Kanttekeningen en Toekomstvisie
De NVOG plaatst twee kanttekeningen bij het Abortus Manifest. Ten eerste, als abortus uit het strafrecht gaat, is het belangrijk om te bepalen in welk recht het wordt opgenomen en de mogelijke consequenties hiervan te overwegen. Ten tweede benadrukt de NVOG de noodzaak om vinger aan de pols te houden met betrekking tot momenten van levensvatbaarheid.

De visie van de NVOG is gericht op het waarborgen van kwalitatieve en veilige zorg voor vrouwen, met respect voor hun zelfbeschikkingsrecht. Het verwijderen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht kan bijdragen aan het bereiken van deze doelstelling.

Specifiek zoeken?