Notificatie Ulipristal
Op 17-03-2020 heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een persbericht uitgedaan dat geadviseerd wordt te stoppen met het gebruik van Ulipristal (Esmya®) voor myomen: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/stop-met-het-gebruik-van-esmya. Reden hiervoor is een nieuwe casus (niet in Nederland) met leverfalen en noodzaak tot levertransplantatie, waarbij het causaal verband met Ulipristal gebruik sterker lijkt dan bij voorgaande casus. De casus is oppervlakkig beoordeeld door de PRAC (de onderzoekscommissie van de EMA), waarna tot bovenstaande tijdelijke maatregel is besloten. Diepgaande beoordeling volgt waarna het definitieve besluit over gebruik van Ulipristal bij patiënten met symptomatische myomen zal volgen (naar verwachting over ongeveer 6 maanden).